VIKTIG!
*Vask hendene godt FØR du starter trening.

*Vask ekstra godt over treningsapparater, matter og annet utstyr du bruker.
*Benytt rent håndkle på matter og benker.
*Benytt rene treningsklær.

Vi minner om generelt god hygiene.
Dersom du er blitt syk (har feber, hoster, sår hals osv.) skal du IKKE inn på trening hos oss.
Ta hensyn til andre! 
(les ellers våre trivselsregler nederst på siden)

 

 PERSONVERN
Våre regler for Personvern.

 

Sterk & Smidigs Trivselsregler:

  • Utesko skal tas av ved inngangsdøren
  • Bruk garderober/skap til oppbevaring av bagger og tøy.
   Skap du bruker skal tømmes før du forlater senteret.
  • Rene innesko skal brukes under trening
  • God hygiene er viktig for deg og de rundt.
   Bruk alltid rent tøy og rene/tørre sko.
  • Det er ikke tillatt å trene i bar overkropp, BH/topp eller bare føtter.
  • Bruk håndkle og tørk av svette fra på apparatene
  • Hold orden i lokalet, rydd etter deg og sett på plass vekter/utstyr etter bruk. Rydd alltid opp etter deg.
  • La andre få bruke apparatene når du har pause.
  • Ha gjerne telefon med deg, men flytt deg til et område hvor andre ikke sjeneres av praten. Vi setter pris på at du ikke tar bilder i lokalene våre, og la andre være trygge på at bilder ikke tas/deles.
  • Hold et lavt støynivå og et hyggelig språk, bruk god folkeskikk slik at alle trives. Unngå roping, brøling og unødig slamring med vekter. 
  • Bruk sunn fornuft ved håndtering av apparater og utstyr. Da unngår vi at utstyret blir unødvendig slitt og ødelagt.
  • Vi har et dopingfritt miljø, og som medlem hos Sterk & Smidig godtar du våre antidopingregler. Vi er et Rent Senter og jobber for et trent treningsmiljø i samarbeid med Antidoping Norge (ADNO).
   Les mer på
   antidoping.no

   Våre trivselsregler er utformet for å sikre at alle får en god treningsøkt og at vi har et godt treningsmiljø på senteret vårt. Vi setter stor pris om du tar deg tid til å lese disse. TAKK 🙂   VELKOMMEN