Vilkår & Betingelser

1. Betingelsene gjelder
Betingelsene gjelder medlemskap ved Sterk & Smidig treningssenter i Nedregata 34, 2640 Vinstra, Gudbrandsdalen.

2. Helsetilstand

Medlemmer er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av senteret.

3. Ansvar
All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

4. Aldersgrense
Du må være fylt 16 år eller fylle 16 år i løpet av inneværende kalenderår for å kunne tegne medlemskontrakt. Av sikkerhetsmessige grunner har ikke barn under denne alder anledning til å oppholde seg treningsområdene.

5. Adgang på senteret
Alle som trener på senteret må ha eget medlemsbevis / adgangskort. Kortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Kortet kjøpes ved innmelding. Utlån av adgangskort gir Sterk & Smidig rett til å stenge medlemskapet.

6. Betalingsrutiner og bindingstid
Sterk & Smidig ønsker ikke å innføre bindingstid så langt det lar seg gjøre, og er økonomisk forsvarlig for driften. Dersom store antall medlemmer ofte melder seg ut og inn vil vi bli nødt til å vurdere bindingstid eller øke prisene, men vi streber etter å unngå dette. Vi ønsker å være et treningssenter for alle, med gunstige priser og betingelser. Vi håper våre medlemmer har tillit til vårt helhetlige helseprodukt og har glede og nytte av kvaliteten på det vi leverer.

7. Betaling med kredittkort og debetkort
Medlemsavgiften trekkes den dagen du melder deg inn og betaler online, og fornyes automatisk på samme dato en måned etter, inntil du melder deg ut. Dersom det ikke er dekning på ditt kredittkort, eller kortet har utløpt kan vi i) Forsøke å trekke beløpet igjen opptil tre ganger ii) Sende kravet til inkasso iii) Terminere medlemskapet  iv) Kreve rente- og purrekostnader. Du vil motta kvittering for betaling på epost. Vi lagrer ikke dine kortdetaljer, og dersom ditt betalingskort har utgått på dato vil vi ikke kunne trekke deg. Da må du selv logge inn og betale med ditt nye betalingskort. Alle betalinger må godkjennes med BankID. Du står selv ansvarlig for kjøp på sterkogsmidig.no.

8. Betaling med faktura
Det er ikke mulig å betale for medlemskap med faktura.

9. Manglende betaling
Manglende betaling gir Sterk & Smidig rett til å stoppe medlemskapet. Alle prisendringer på medlemskap vil bli annonsert med enten oppslag på senteret eller mail direkte til medlemmer, samt med informasjon på vår hjemmeside.

10. Pause / fryse medlemskap
Du kan pause ditt medlemskap 1 gang per år ved sykdom, reise eller rekonvalesens, dersom du er borte i mer enn 1 måned (30 dager). Da kan du sende en e-post til [email protected] med pausens start- og sluttdato. Ditt adgangskort blir deaktivert i perioden.

11. Kansellére medlemskap
Utmelding gjør du selv ved å logge inn på «Min side» på www.sterkogsmidig.no. Når du trykker på «Kansellér» vil vi få beskjed om at ditt medlemskap er kansellert. Ved oppsigelse vil medlemsskapet gjelde en kalendermåned etter siste betaling. Adgangskortet vil bli sperret på samme tid.

12. Bytte type medlemskap
Dersom du ønsker å bytte type medlemskap må du logge deg inn på «Min Side» og kansellere ditt nåværende medlemskap. Deretter velger du ønsket medlemskap og betaler på vanlig måte. Da endres type medlemskap umiddelbart og du blir trukket automatisk hver måned fra datoen du bytter. Vi jobber med en bedre løsning og takker for tålmodigheten.

13. Åpningstider
Sterk & Smidig er åpent mandag-fredag 06.00-21.30, og lørdag-søndag 06:00-19:30. Det tas forbehold om endringer i åpningstider og treningsprogram, spesielt i høytider og fellesferie. Det kan også være endringer i forbindelse med arrangementer eller vedlikehold.

14. Ordensregler
Medlemmer forplikter seg til å rydde på plass alt utstyr som blir brukt og holde orden etter seg og overholde Sterk & Smidigs ordensregler:

• Rydd alltid opp etter deg
• Tren med rene treningssko – utesko skal tas av ved inngangsdøren
• Bruk rene treningsklær. Kle deg slik at du ikke er til sjenanse for andre
• Bruk håndkle og tørk av svette fra på apparatene
• Sett alltid på plass utstyr og apparater etter bruk
• Ta av vektene du har brukt på frivektsapparatene, og rydd på plass vektskiver og manualer
• Gi plass til andre på apparater, ikke bruk apparater til hvile mellom settene
• Skap du benytter skal tømmes før du forlater senteret
• Unngå roping, brøling og unødig slamring med vekter. Vis hensyn til andre på senteret

15. Benyttelse av medlemskap
Medlemmer skal ALLTID registrere seg ved adgang. Avtalen kan ikke overdras til andre og medlemmet har ikke rett til å la andre trene på sitt medlemskap. Et medlem kan ikke ta med venner eller slippe inn personer som ikke har gyldig medlemskap på senteret. Dette kan medføre et tilleggsgebyr på kr. 2500,-. Ved misbruk av kort, har Sterk & Smidig rett til å stenge medlemskapet. Jevnlige stikkprøvekontroller gjennomføres

16. Rent Senter og dopingreglement
Ved kjøp av medlemskap ved Sterk & Smidig godtar du antidopingreglene fra Rent Senter. Det er ikke tillatt å oppholde seg på senteret om man er påvirket av noen former for rusmidler. Det er heller ikke tillatt å benytte seg av prestasjonsfremmende eller andre typer stimulans i forbindelse med trening hos Sterk & Smidig. Kontroller kan bli gjennomført. Positiv dopingprøve vil føre til utestenging.Vi anbefaler alle medlemmer under 18 år å gjennomføre Rent Senter sin e-læringsmodul, gjerne sammen med foresatte. Opprett ny bruker på www.rentsenter.no og bruk senterkoden OR15B.

17. Næringsvirksomhet
Medlemmer har ikke rett til å drive næringsviksomhet i Sterk & Smidig lokaler uten skriftlig avtale med Sterk & Smidig. Dette gjelder både salg av produkter og tjenester.

18. TV-overvåking
Treningssenteret er tv-overvåket ved inngangen. Ved hærverk av utstyr kan du bli erstatningspliktig for kostnaden av å utbedre skaden.

19. E-post og SMS
Ved opprettelse av medlemskap gir du Sterk & Smidig rett til å sende deg informasjon, nyheter og tilbud på e-post. Du gir også Sterk & Smidig tillatelse til å sende viktige meldinger pr. SMS.

20. Personvern
Ved kjøp av medlemskap godtar du våre regler for Personvern.