Personvern

Personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Sterk & Smidig samler inn og behandler personopplysninger. Sterk & Smidig er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn. Vårt behandlingsgrunnlag er kontrakten som signeres ved kjøp av medlemskap og samtykke ved registrering av abonnement på våre nyhetsbrev.

Vår bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med ansatte (administrering av ansettelsesforhold) og medlemmer (administrering av kundeforhold), inkludert eksempelvis yte god service, informere om produkter og tjenester (markedsaktiviteter). Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke.

Eksempelvis tilbyr Sterk & Smidig moderne og funksjonell individuell- og personlig trening samt gruppetrening. Når du besøker senteret registreres besøket ditt. Det samme gjelder for booking av gruppetimer. Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, bilde, type medlemskap. Opplysningene lagres på din profil ved kjøp av medlemskap. Sterk & Smidig vil ikke dele dine personopplysninger med en tredjepart, bortsett fra din epostadresse som lagres i vår liste for mottakere av nyhetsbrev. Denne tjenesten leveres av Mailchimp i USA.

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som vår nettside vil spørre din nettleser om å få lagre på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hva som bestilles og hvor mye vårt nettsted generelt brukes.

Det finnes to typer informasjonskapsler: Den ene typen lagrer en fil på datamaskinen din over lengre tid. Den andre typen informasjonskapsler er en midlertidig informasjonskapsel (session cookie). Slike informasjonskapsler brukes kun den tiden du surfer på nettstedet. Vi bruker begge kapslene.

Du kan slette våre informasjonskapsler ved å gå inn på innstillinger på nettleseren, og slette innhold.

Lagring av personopplysningene og sletting

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Sterk & Smidig sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold, og senest etter 6 måneder, når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen. Vi har konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dersom du trekker ditt samtykke til behandling av personopplysninger vil vår behandling av dine personopplysninger opphøre, men ikke påvirke lovligheten av en behandling basert på samtykke før samtykket er trukket tilbake.

Dine rettigheter

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse [email protected]

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.