Rent Senter

 

Hva er Rent Senter?

Sterk & Smidig er et sertifisert Rent Senter, et forebyggende antidopingprogram med fokus på kompetanseheving, informasjon og mulighet for dopingkontroll. Vi anbefaler alle medlemmer å gjennomføre Rent Senter sin e-læringsmodul. Alle under 18 år bør gjennomføre kurset sammen med foresatte. Opprett ny bruker på www.rentsenter.no og bruk senterkoden OR15B.

Som en del av programmet, og for å bli sertifisert Rent Senter, skal treningssenteret implementere antidopingregler i sine medlemsvilkår. Alle medlemmer må signere senterets antidopingregler ved innmelding, og skal gjøres kjent med at senteret har avtale med Antidoping Norge (ADNO).

Datatilsynet har gitt aksept for gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre. Gjennomføring av dopingkontroller forutsetter at senteret er et sertifisert Rent Senter.

Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24a. Bruk av- eller mistanke om bruk av dopingmidler ved et Rent Senter kan bli politianmeldt.

Gjennom deltakelse i programmet skal treningssentre sette antidoping på dagsorden å ta aktive grep for og sikre et rent treningsmiljø. Dette gjøres ved å ta i bruk programmets ulike elementer:

  • E-læringsprogram for ansatte og medlemmer
  • Informasjonsmateriell
  • Dopingkontroll
  • Foredrag og informasjonsstand på senteret
  • Tilrettelegging for samarbeid med politiet
  • Sette krav til egenerklæring fra leverandører av kosttilskudd

Ta testen!

Er du under 18 år, eller bare vil vite mer om hvilke virkninger dopingmidler har på kropp og sinn? Da bør du gjennomføre e-læringsmodulen på www.rentsenter.no. Opprett ny bruker og bruk vår senterkode OR15B.

Lykke til – vi heier på rene helter!